NETCOMMUNITY

Skyskrapa utan hiss eller trappor

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 11:22 CEST

Är de enda gångbara sättet att ta sig upp i en byggnad trappor eller hiss? Inte enligt arkitekterna av The Endless City som istället använder sig av två lågt lutande ramper.

Nyligen avslutades en arkitekturtävling för skyskrapor och super skyskrapor i London. Där Sure Architecture vann med ett vågad nytt koncept. Deras förslag, med titeln "The Endless City in Height" tar bort den traditionella föreställningen om att stapla våningar ovanpå varandra.

The Endless City in Height konceptet är gjort för att visa hur byggnader inte nödvändigtvis behöver använda sig av traditionella sätt att ta sig från våning till våning, eller ens ha våningsavdelningar över huvudtaget. Snarare har denna innovativa design två gatustora ramper som slingrar sig upp på utsidan av tornet. På detta sätt, menar Sure Architectur, blir byggnaden bara en förlängning av gatan eller trottoaren nedanför och av staden som helhet.

Skyskrapa4

Arkitekterna föreslår att ramperna även kan vara oregelbundna och av varierande storlek, något som skapar en variation av en stor mängd olika miljöer och utrymmen i byggnaden. Ramperna skulle också vara anslutna till varandra genom en serie av broar och gångvägar, vilket underlättar för gångtrafiken. De säger att byggnaden i sig själv kan då bli som ett ”komplicerat och rikt systemet, som en riktig stad med kommersiella och livliga gator, innovativa och tekniska utrymmen, stora parker eller offentliga platser som kopplas samman med stora salonger, med inomhus och utomhus områden, dynamiska torg eller intimt tysta områden."

Läs mer på BIMforum >>


På NetCommunity är vi specialiserade på affärsutveckling för teknikföretag. Våra tjänster syftar till att generera nya kunder, nya medarbetare och nya idéer inom produktutveckling via våra portaler CADtorget, PLMforum och BIMforum, med över 55.000 registrerade medlemmar. Vill du få nyheter inom våra områden så registrera dig för något av våra nyhetsbrev eller "Gilla" oss på www.facebook.com/NETCOMMUNITY