Svenska Sportskytteförbundet

Skyttegym i Strömsund – Årets Riksidrottsgymnasium

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 00:00 CEST

Vid en högtidlig ceremoni på Bosön fick representanter från Sportskyttegymnasiet i Strömsund, kommunen och SSF idag motta Riksidrottsförbundets förnämliga utmärkelse ”Årets Riksidrottsgymnasium”.

Som avslutning på årets konferens för landets alla riksidrottsgymnasier – RIG – korades Skyttegym och Badmintongymnasiet i Malmö till årets RIG. Karin Mattsson, vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen och ansvarig för elitidrottsfrågor, delade ut blommor, diplom och en check på 60.000 kronor.

Skyttegym har de senaste åren bedrivit ett gediget kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete, som inte bara resulterat i elevernas skytteframgångar i Sverige och internationellt, utan nu också i dagens fina titel.

Motiveringen till utmärkelsen löd:

Sportskyttegymnasiet kännetecknas av en väl fungerande RIG-grupp. Starkt engagerat och positivt ledarskap bidrar till att samverkan och allas delaktighet sätts i fokus.

Sportskyttegymnasiet har tillsammans med Sportskytteförbundet, Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan skapat en föredömlig struktur och organisation. Kunskaper omsätts aktivt och framgångsrikt i handling för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten systematiskt och långsiktigt.

Sportskyttegymnasiet är en viktig del i Sportskytteförbundets elitsatsning med intentioner att skapa en röd tråd för eleverna att kombinera elitidrott och studier på gymnasial och post gymnasial nivå.

Sportskyttegymnasiet har tydligt fokus på eleverna vilket bidragit till goda idrotts- och studieresultat.

Sportskyttegymnasiet är ett föredöme för en framgångsrik riksidrottsgymnasieverksamhet.

skriven av - Kerstin Bodin