Socialdemokratiska studentförbundet

SL sprider Sverigedemokraternas budskap i ett samhälle där antalet hatbrott ökar

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2015 14:24 CEST

Rasister har politisk makt i vår riksdag, precis som i resten av Europa. Historielösheten är uppenbar. Samtidigt visar statistik att antalet hatbrott ökar.

Idag redovisar Brottförebyggande rådet (BRÅ) ny statistik om hatbrott. Läsningen är skrämmande men tyvärr inte överraskande. Förra året polisanmäldes fler hatbrott än någonsin tidigare. Det är en uppgång med 14 procent från 2013. Stört andel, 69 procent, handlar om brott med främlingsfientliga eller rasistiska motiv. Mörkertalet är stort. Varje dag begås hatbrott som aldrig anmäls.

En flicka blir kallad ”judesvin” i skolan. En kvinna får sin slöja avdragen. En man blir hotad på grund av sin sexuella läggning, ytterligare en blir misshandlad på grund av sin religiösa tro. Romer bespottas, hotas och misshandlas. Flyktingförläggningar attackeras.

Samtidigt väljer SL att tillåta reklam som skrämmer, smärtar och hotar människor. Varje steg i normaliseringens riktning är steg vi kommer att ångra.

Hatbrott uppstår inte i ett vakuum. En ökning av hatbrott går hand i hand med normalisering av rasism. Det är en konsekvens av bristande respekt för människors lika värde.

Politiken måste ta sitt ansvar. Rättsväsendet måste få resurser och utbildning för att prioritera hatbrott. Men det räcker inte. Hatbrott är en av de yttersta konsekvenserna av den rasism som råder i vårt samhälle.

Att bekämpa den organiserade rasismen är essentiellt. Men att övervinna de rasistiska, homofobiska, antireligiösa och sexistiska idéer och föreställningar som får människor att attackera andra människor är minst lika viktigt. Det kräver ett långsiktigt arbete på strukturell, lokal och individuell nivå. Rasism, hat och våld sliter sönder vårt samhälle och våra medmänskliga relationer. BRÅ:s rapport blir en obehaglig påminnelse om hur viktig denna kamp är.

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Ulf Bjereld
Förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

S-studenter är det av socialdemokraternas sidoförbund som aktiverar och representerar Sveriges studenter. Vi finns idag på tjugosju stycken högskolor, folkhögskolor och universitet, från Luleå i norr till Malmö i söder.