Stockholms Läns Landsting

SL - var rädd om spärrpersonalen! (v)

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 16:32 CEST

Vänsterpartisterna i SL:s styrelse har träffat spärrpersonalen i SL-trafiken. Personalen känner sig pressad av hårdare krav från arbetsgivaren Connex i jakten på fuskåkare, trots att betalningsansvaret helt och hållet måste ligga på resenären och inte på spärrpersonalen.
Spärrvakten, som har en utsatt position i SL-trafiken, ska först och främst hantera färdbevis och ge service åt trafikanterna. När någonting fungerar mindre bra i trafiken är det spärrexpeditörerna som ställs till svars.

- Många spärrexpeditörer mår dåligt och tvingas sjukskriva sig. Det är Connex som har det direkta arbetsgivaransvaret, men SL har ett ansvar för att all personal i kollektivtrafiken har rimliga arbetsvillkor och att trafikanterna får en säker, snabb och trygg trafik. Det uppmärksammar vi genom att lägga en särskild skrivelse på nästa möte i SL:s styrelse, säger Kerstin Pettersson (v).

Vänsterpartiet anser att den särskilda kontrollen av färdbevisen i framtiden inte bör göras av anställd hos den entreprenör som sköter trafiken/stationstjänsten.

- SL måste vara tydlig med att det är trafikanten som bär det yttersta ansvaret för att inneha giltigt färdbevis innanför spärrlinjen. Spärrpersonalens huvuduppgift är som tidigare och enligt gällande handbok att ge effektiv och fungerande service. De ska inte behöva skämmas för att gå på toaletten eller för att ta en paus efter att ha blivit utsatta för svåra påfrestningar i arbetet, säger Jan Strömdahl (v).

Kerstin Pettersson (v)
Tel. 073 – 706 78 04
SL:s styrelse

Jan Strömdahl (v)
Tel. 070 – 438 88 41
SL:s styrelse