Svenska Petroleuminstitutet (SPI)

Släckmedelscentralen SMC utbildar i storskalig cisternbrandsläckning i Frankrike

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 13:02 CEST

Under perioden 11-15 oktober är Släckmedelscentralen SMC AB, på plats i Vernon, Frankrike och utbildar i storskaligt släckningsarbete av brand i cistern.

Utbildningen som sker under SMC:s ledning och organisation pågår under hela vecka 41.  Den äger rum på ett nedlagt raffinaderi och är en av de största utbildningsinsatserna i SMC:s historia. Över tjugo teamchefer utbildas och kostnaden beräknas uppgå till drygt en halv miljon kronor.

Syftet med utbildningen är att utbilda teamchefer som är de som skall leda ett eventuellt släckningsarbete av en cisternbrand. SMC kommer att använda sin egen utrustning med specialslangar och specialskum för att komma så nära en verklig situation som möjligt.

Utbildningen innehåller också ett avsnitt om släckning av etanolbrand. Etanolbränder skiljer sig något från oljebränder bl.a. genom högre värme och krav på etanolbeständigt skum.

Per Brännström VD på SMC säger ”Med tanke på att användningen av förnybara drivmedel och då framför allt Etanol ökar i Sverige så är det viktigt att lägga in även denna aspekt i utbildningen”.

För ytterligare information kontakta:

Per Brännström, VD Släckmedelscentralen AB. Telefon: 08-667 09 25 Mobil: 070-667 09 48 E-post: per.brannstrom@spi.se

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spi.se