Avfall Sverige

Släng inte maten i soporna!

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2011 10:32 CET

Projektet ”Europa minskar avfallet”, pågår samtidigt i 20 EU-länder fram till den 27 november. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Många aktiviteter under veckan handlar om hur vi kan minska på matavfallet. Några exempel:

• Bostads AB Vätterhem i Jönköping står i stadscentrum och ger tips på recept för vanliga varor med kort datum. De pratar även konsumtion och avfall med besökarna.

• Gästrike Återvinnare i Gävle med flera kommuner samarbetar med Coop-butiker i regionen för att uppmärksamma mängden ätbar mat som slängs i onödan. Informationsbord under parollen "Tänk Före!" och "Var matsmart" samt tipsrunda att gå under tiden man handlar är några exempel på aktiviteterna.

• Ica Malmborgs Tuna i Lund driver projektet Resurskocken, som ett led i åtgärderna för att minska svinnet i den dagliga hanteringen av varor. Varje dag lagas varm mat i butikens kök baserat på råvaror som sorterats ut från avdelningarna men som fortfarande är av god kvalitet.

• Ica Malmborgs Mobilia i Malmö bidrar till att minska mängden matavfall genom att sänka priset på varor med kort datum, täta kyldiskar och arbeta aktivt för att minska mängden organiskt avfall.

– Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Europa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.

– Inom projektet vill vi berätta om vikten av att förebygga avfall och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet, säger Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som anordnas för tredje året i rad. Det pågår 19-27 november. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan anordnar 84 projektanordnare ca 200 aktiviteter runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktiviteter.

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.