Huddinge kommun - politik

Släpp in Huddinge i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 07:58 CEST

Huddinge kommun prioriterar Spårväg syd, tunnelbana till Kungens kurva och tågstopp i Flemingsberg för höghastighetståg och regionala förbindelser i den preliminära intresseanmälan till Sverigeförhandlingen. De tre projekten bedöms ha stor nytta för såväl bostäder, arbetsmarknad och näringsliv som för miljön och ökat kollektivt resande.


– De tre infrastruktursatsningarna som vi anmält intresse för är viktiga inte bara för Huddinges utveckling utan för utvecklingen på hela Södertörn. Det finns en enorm potential att bygga bostäder men då krävs utbyggd infrastruktur och bättre tvärförbindelser och det är vad vi föreslår här, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Sverigeförhandlingen handlar om medfinansiering av olika infrastrukturprojekt. Finansieringen kan komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting och privata investerare.

– När Sverigeförhandlingen nu går in i nästa fas är vi självklart angelägna om att vara med. Vi behöver hjälp av staten och landstinget för att möjliggöra den kraftiga tillväxt i södra delen av regionen som ligger inom räckhåll. Vi förväntar oss tydliga besked där alla parter visar att de är beredda att ta ansvar för planeringen och finansiering av en attraktiv kollektivtrafik, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Huddinge kommun förbereder för ett ställningstagande i kommunfullmäktige i oktober angående intresseanmälan om att delta som part i Sverigeförhandlingen. I avvaktan på detta har kommunen skickat in en preliminär intresseanmälan till förhandlarna.

För mer information:

Malin Danielsson (FP)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (FP)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se

Daniel Dronjak (M)
Kommunstyrelsens ordförande
08-535 301 57
daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se