Atang

Släpp kulturarvet fritt – det är vårt!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 14:08 CEST

Det är med glädje vi tar emot beskedet att EU-parlamentet idag röstade nej till förslaget om en ny upphovsrättslag. Förslaget måste omarbetas och bli tydligare i vilka regler som gäller vid digitalisering och publicering. En del av förslaget gällde att våra offentligt finansierade minnesinstitutioner inte ska sätta någon ny upphovsrätt vid digitalisering av äldre material. Den delen bör tydliggöras, bibehållas och stärkas då den konkretiserar synen på vårt gemensamma kulturarv. 

– Vi som arbetar med digitalt material på öppna och fria plattformar är mycket glada idag men behåll intentionen att material med utslocknad upphovsrätt inte ska utsättas för någon ny licensiering vid digitalisering, det är vårt kulturarv och det måste vara fritt, säger projektledare Tore Danielsson på Swedish Museum.

Digitaliseringen vid kulturarvsinstitutionerna har gjort att fler kan ta del av och använda material med utslocknad upphovsrätt. I viss mån flyttar detta fokus från de enskilda institutionerna till privata initiativ och företag. Detta förutsätter dock att museer och arkiv inte sätter någon ny upphovsrätt vid digitaliseringen, vilket är möjligt idag men helt onödigt.

– Vi skulle behöva ett gemensam syn på detta område i Sverige, det här är en av möjligheterna att lägga oss i digitaliseringens framkant, då detta gäller synen på hur kulturarvet kan användas, förslaget i EU måste omarbetas så att det inte hindrar den skapande kraften på internet, avslutar Tore Danielsson

Att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv och förbereda för en vidare användning är en av de viktigaste funktionerna våra minnesinstitutioner har. Museer och arkiv arbetar på olika sätt i denna fråga och här behövs det en samsyn. Det finns inga hållbara argument för att sätta ny licens när grundmaterialet har en utslocknad upphovsrätt. Detta harmoniserar även med regler i många länder utanför EU.

Swedish Museum arbetar med fritt licensierat material på öppna plattformar. Vi söker samarbeten, finansiärer och sponsorer som är intresserade av utveckla ett projekt som presenterar det svenska kulturarvet.