Saco

-Släpp Oxenstierna loss, det är 2003!

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 08:45 CEST

När Axel Oxenstierna begravdes i Jäders kyrka år 1655 band man om hans vrister med ett sidenband, så att han inte skulle gå igen. Då SACO:s samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg talade på Kvalitetsmässan i Göteborg funderade han över vad kanslern skulle säga till Mats Svegfors, om man kunde klippa av banden.

- Han var en pragmatiker, och han skulle ha varit nöjd med mycket av utvecklingen, menade Wetterberg. Idag har förvaltningens tjänstemän mycket av det kunnande och den integritet som Oxenstierna försökte bygga upp. Därför skulle dagens Oxenstierna ha kunnat vara mindre centralist än han var i sin makts dagar.

- Han skulle ha varit bekymrad över en del tendenser i tiden, fortsatte Wetterberg. Gränsen mellan regeringen och myndigheterna är otydlig, och i kommunerna har man aldrig skilt mellan politikernas och tjänstemännens roller. Oxenstierna menade att rikets ämbeten inte fick tillsättas efter "vänskap eller frändskap" - där skulle det också finnas en del att göra.

- Men det viktigaste var hans förmåga att urskilja och angripa tidens huvuduppgift. Det var kriget som tvingade fram kanslerns statskonst - idag skulle befolkningens åldrande ha varit hans huvuduppgift.

I början av november kommer Gunnar Wetterberg med sin nya bok "Levande 1600-tal" (Atlantis). Den innehåller några porträtt av människorna runt kanslern, ett par analyser av några viktiga skeenden och en genomgång av Oxenstiernas statskonst, som låg till grund för anförandet på Kvalitetsmässan.