Liberala studenter

Släpp ut mig!

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 10:26 CET

Liberala studenter startar i dag en landsomfattande kampanj mot kårobligatoriet. Med anledning av enkätundersökningen som publicerades i det senaste numret av tidningen Studentliv, som visade att varannan student skulle gå ur kåren om de själva fick välja, kommer vi vara frihetens väktare tills
obligatoriet är avskaffat.

I Sverige råder föreningsfrihet, men tydligen inte för studenter. Varför ska studenter särbehandlas? Med kampanjen ”Släpp ut mig!” vill vi liberaler visa vårt stöd för förslaget att slopa obligatoriet. På webbsidan www.liberalastudenter.se/slapputmig kan man skriva under vårt upprop.

– Obligatoriet kränker vår fria vilja. Att ha kvar kårobligatoriet vore att fortsätta med en undervärdering av landets studenter. Studenter ska inte särbehandlas, utan föreningsfriheten och individens egna val borde gälla även för medlemskap i kåren, säger Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter.

Vi finner det väldigt underligt att man måste tvinga studenter till medlemskap i kåren. Litar de inte på att studenterna kan ta sina egna beslut gällande
förenings- och studentliv? Att varannan student själv skulle välja att lämna kåren om obligatoriet avskaffades, tyder på att drygt hälften är ointresserade
- och det finns ingen anledning att tvinga dem, fortsätter Giesecke.

– Ett avskaffande av obligatoriet kan nog motivera de som kämpar för att studenterna ska ha inflytande över sin utbildning ännu mer, och de kommer förhoppningsvis att fortsätta kämpa för kåren, men med målet att göra kåren lockande för alla studenter, inte bara hälften. Att kåren existerar är bra för många, men medlemskap i kåren ska inte påtvingas. Det är en kränkning av studenters fria vilja och inget annat, avslutar Giesecke.Presskontakt
Isabel Sommerfeld, Generalsekreterare
Tel: 08-410 242 30
Mobil: 0708-54 90 30
isabel.sommerfeld@liberal.se