Socialdemokraterna

Slaget mot barnfamiljerna

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 14:51 CEST

Socialminister Berit Andnor kommenterar moderaternas budgetförslag:

- Moderaterna visar nu sitt rätta ansikte. Av deras budgetmotion framgår det med all önskvärd tydlighet att barnfamiljerna hör till de stora förlorarna med den moderata politiken. De vill bland annat sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 75 procent och försämra beräkningsgrunden för ersättningen, avskaffa den 13:e månaden i föräldraförsäkringen, avskaffa bostadsbidraget och de tre garantimånaderna.

- De motsätter sig också de reformer som vi socialdemokrater vill införa. Moderaterna säger nej till att höja barnbidraget och till att införa flerbarnstillägg redan från andra barnet. De vill inte heller höja taken i föräldraförsäkringen. Förslag som vi vet har stor betydelse för barnfamiljernas ekonomi.

- Att de inte vill göra mer för att båda föräldrarna ska kunna vara hemma med sina barn vet vi sedan länge. Om deras förslag att avskaffa de båda pappamånaderna skulle gå igenom så vet vi att färre pappor skulle ta ut av föräldraförsäkringen. Det skulle medföra ett kraftigt bakslag för det arbete vi gör för att få fler pappor barnlediga.

- Den moderata politiken är tydlig. Den är till för medelålders friska män. Vi socialdemokrater vill fortsätta värna om barnen, barnfamiljerna och solidaritet mellan generationer.

Manuel Ferrer
Pressekreterare
08-700 26 36
070-666 02 59

Pia Magnusson
Politiskt sakkunnig hos Berit Andnor
08-405 13 80
070-689 12 93

Pressjouren (kvällar och helger)
08-24 76 25
pressen@sap.se