Steg för steg

Slagfärdiga startar ungdomssektion

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2014 19:28 CEST

Genom att nå ungdomar så öppnar vi möjligheten till ökad kunskap men också en samhörighet så att man som ung inte behöver känna sig så ensam. Vi vill att det ska vara naturligt att våga prata om den här typen av problematik, för det är endast genom att belysa problematiken som det går att göra något åt den.

- Det är viktigt att få med ungdomar som kan vara förebilder för vad en god relation innebär, vilket på sikt med stor sannolikhet kommer att minska folkhälso- och samhällsproblemet våld i nära relation, säger Meygan Phanngam, ungdomsansvarig.

Slagfärdiga vill lysa upp mörkertalet och släcka ner myterna gällande våld i nära relation och med en ungdomssektion ökar vi den möjligheten.

Riksorganisationen Slagfärdiga är en organisation som samlar och sprider den slagfärdiga kunskapen, om vad som behövs för att ta sig vidare efter våld i nära relation utifrån tidigare våldsutsattas egna erfarenheter om vilket stöd som behövs. Slagfärdiga som organisation har funnits sedan 2008.