Länsstyrelsen i Norrbottens län

Slagnäs årets by i Norrbotten 2009

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 15:05 CEST

Slagnäs i Arjeplog kommun utses till Årets by i Norrbotten 2009 av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Byn får utmärkelsen för den samverkan mellan ideella krafter och näringsliv som finns i Slagnäs och som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i området.
Länsstyrelsen har sedan 1994 delat ut utmärkelsen årets by. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på lokal utveckling och, som en åtgärd bland flera andra, stimulera till utveckling i länet.
Förutom utmärkelsen får byn ett pris på 50 000 kronor att använda till fortsatt utvecklingsarbete. Utmärkelsen delas ut av landshövding Per-Ola Eriksson i samband med att Slagnäsveckan inleds lördag den 11 juli. Media hälsas välkommen!

Tid: Lördag 11 juli, kl 10.30
Plats: Slagnäs

Slagnäs och exempel på dess framgångsrika arbete med utveckling
Slagnäs är en by som under lång tid arbetat med byautvecklingsfrågor. Byns intresseförening bildades för 17 år sedan och har sedan dess fungerat som navet i den utveckling och samverkan som präglar byn. Byn består av 200 invånare. Här finns skola, sporthall, bibliotek, post, bensinmack, lanthandel, krog, hotell, camping och folkets hus.
Fokuset i byn har varit att motverka den utflyttningsproblematik som många byar präglas av och skapa förutsättningar för människor att bo och verka i byn. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med företaget Tjintjokk AB, som verkar inom biltestbranchen och som tagit en aktiv del i byns utveckling.
Slagnäs intresseförening tillsammans med Tjintokk, skolan och andra aktörer i byn arbetar aktivt för att bevara och säkerställa servicen i by. Man har lyckats säkerställa drivmedelsförsörjningen i byn genom denna samverkan. Som en följdverkan av detta kunde man åter öppna butiken i byn där den grundläggande postservicen också finns.
Skolan, och framförallt eleverna, har under alla år bedrivit konkreta projekt för att stödja utvecklingen i byn exempelvis genom att förbättra fritidsutbudet och därigenom stärka byns attraktivitet.
Ett annat projekt som skolan tagit initiativ till var en inventering av de fastigheter som idag i låg grad nyttjas av ägarna för att undersöka möjligheterna om dessa fastigheter kan göras tillgängliga för människor som är beredda att flytta till byn.
Andra resultat som åstadkommits genom detta samordnade utvecklingsarbete är en cykelbana efter den mest trafikerade vägen genom byn, en kulturstig som visar byns utveckling från dåtid till nutid samt byns hembygdsområde dit ett antal gamla hus och bruksbyggnader samlats och återställts i ursprungligt skick.


För mer information:
Landshövding Per-Ola Eriksson, 070-629 60 05