Miljöpartiet de gröna

Slagsida i skogsskyddet drabbar södra Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 12:36 CEST

Regeringen har skyddat för mycket skog i norra Sverige och för lite i södra Sverige, jämfört med expertmyndigheternas strategi till 2010. Regeringsbeslutet nu bekräftar slagsidan till nackdel för ekosystemen i södra Sverige, säger Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet.
- Poängen med att skydda skog är att värna mångfalden i naturen, inte att få bort ett visst antal hektar ur produktionen. Det verkar Andreas Carlgren ha missat. För att klara en del av ett miljömål har regeringen skyddat skog där det är billigt och enkelt. Framförallt i Norrland. Resultatet är ett underskott av skyddad natur i södra Sverige, säger Tina Ehn.

I slutet på förra veckan meddelade regeringen att man genomfört en omvandling av skog på statlig mark som tidigare aviserats. De skogar som nu fått skydd finns i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.

- De skogar som skyddas i norra Sverige är skyddsvärda, men det hjälper inte hotade miljöer i södra Sverige. På kort sikt finns det akuta behovet i södra Sverige. Regeringen skjuter i vanlig ordning det svåra framför sig, säger Tina Ehn.

Faktaruta:
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tog fram en strategi för skydd av skog för att klara riksdagens etappmål för skogsskydd till 2010. Syftet var att säkra skyddet av olika typer av skogsmiljöer.
Följande län beräknas nu få en måluppfyllelse på mindre än 80 %:
Skåne, Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Gotland, Östergötland, Västra Götaland, Södermanland, Stockholm, Västmanland.
Norrbotten beräknas få en måluppfyllelse på 147%.
Uppgifterna kommer från Naturvårdsverket

FÖR VIDARE INFORMATION:
Tina Ehn, 070-229 08 01
Charles Berkow, miljöpolitisk sekreterare, 070-374 26 95MILJÖPARTIET DE GRÖNA
http://mp.se
http://mpbloggar.se
http://flickr.com/miljopartiet
http://twitter.com/miljopartiet
http://youtube.com/miljopartiet