Stockholms Naturskyddsförening

Slakten av Stockholms gammelekar fortsätter

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2013 16:10 CEST

Stockholms stads fullkomligt omotiverade fällning av
TV-eken finns i färskt minne. Ikväll är det samrådsmöte gällande förslag till
detaljplan för tre kontorshus i Kristineberg, en exploatering som innebär att
hela nio gamla skyddsvärda ekar ska avverkas. Stockholms Naturskyddsförening
kommer att ta strid och sågar planförslaget totalt.

- Det är enjätteskandal att Stockholms stad lägger fram planförslag som raderar ut bland den
finaste och artrikaste naturen vi har i staden, ekmiljöer med månghundraåriga
ekar. Staden gör bort sig något vansinnigt eftersom Stockholm har ett europiskt
ansvar att behålla sitt stora bestånd av gammelekar, det säger Beatrice
Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Ska staden ha någon trovärdighet i sitt Miljöprogram 2012-2015 gällande avsnittet ”Hållbar
användning av mark och vatten” så måste de nio hotade ekarna, som är
oersättliga, sparas. De partier som förordar att de nio ekarna ska gå samma öde
till mötes som TV-eken förlorar oerhört i anseende när det kommer till
Stockholms miljö.

- Stockholms stads beteende att avverka vitala månghundraåriga träd är redan känt med TV-eken via Sveriges Arboristförbund m.fl., och om ytterligare nio gamla ekar avverkas kommer det
bli ett eko bortom vårt lands gränser om hur illa det står till i Stockholm, säger Beatrice Sundberg. 

Kontakt

Beatrice Sundberg

Ordf. Stockholms
Naturskyddförening

073 7199133


Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.