Executive English

SLL Internfinans vårdar engelskan.

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 11:00 CEST

Nu har Executive English dragit igång lektioner hos SLL Internfinans, ett landstingsägt bolag som möjliggör för landstinget att agera samordnat gentemot externa aktörer på finansmarknaden. Internfinans hanterar bland annat landstingets skuldportfölj som vid årsskiftet uppgick till cirka 27 miljarder samt förvaltningen av landstingets stiftelser och gåvofonder som är cirka 155 till antalet med ett förvaltat kapital på cirka 438 miljoner.

Som bekant är den finansiella världen väldigt internationaliserad och hanteringen av finansiella instrument sker till stor del i en anglosaxisk miljö och behovet av goda engelskkunskaper är därmed stort. Ansvarig konsult från Executive English är Susan Edner som har lång erfarenhet av hantering av finansiella instrument och finansengelska från hennes tid hos Dresdner Kleinwort i New York och London.

Executive English är ett konsultföretag som inriktar sig på att att hjälpa svenska företag och organisationer att kommunicera och göra affärer på engelska. Bland kunderna finns bland annat Apoteket, Energimyndigheten, Handelsbanken, Hemglass, Intellecta, KPMG, MultiQ, Nasdaq OMX, Scania, Sweco och TV4.

Executive English JLH AB

Hantverkargatan 10
112 21 Stockholm

08-668 74 14

www.executiveenglish.se