Falkenbergs kommun

Slöingeskolan satsar på ökad trygghet och studiero

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 08:49 CEST

Trygghet och studiero i skolan skapar bättre förutsättningar för eleverna att lyckas nå målen för utbildningen. Därför tar Slöingeskolan nu ett nytt och mer omfattande grepp om sitt arbete för ökad trygghet och studiero och inleder en fortbildningsinsats där medarbetarna utbildas enligt konceptet ”Fullföljda studier - genom trygghet och studiero”. Fortbildningsinsatsen möjliggörs genom en donation från komikern och skådespelaren Annika Andersson.

Nu tar Slöingeskolan ett nytt och mer omfattande grepp om sitt arbete med ökad trygghet och studiero och inleder en fortbildningsinsats där medarbetarna utbildas enligt konceptet ”Fullföljda studier - genom trygghet och studiero”. Konceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (fil.dr. i pedagogik) forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning.

- Styrkan med konceptet är att det innehåller en teoretisk och en praktisk del, där medarbetarna först ges utbildning och därefter får konkret vägledning och metoder att arbeta utifrån. Därmed kan vi systematisera vårt arbete och skapa en samsyn kring arbetet på skolan, säger Mia Melin, rektor Slöingeskolan.

Fortbildningsinsatsen möjliggörs genom en donation från Annika Andersson, komiker/skådespelare, som valt att donera det Kulturpris hon mottog av Falkenbergs kommun 2017.

-Vi är mycket tacksamma och ser att den fortbildningsinsats vi nu påbörjar kommer att gagna hela skolan, säger Mia.

Måndagen den 7 oktober kl. 14.30-15.30 hälsas alla som är nyfikna på konceptet ”Fullföljda studier - genom trygghet och studiero” och skolans fortsatta arbete välkomna till Slöingeskolan för mer information och en möjlighet att ställa frågor.

För mer information, vänligen kontakta:
Mia Melin, rektor Slöingeskolan
0346-88 51 02
mia.melin@falkenberg.se

Falkenberg är en tillväxtkommun med 45 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".