Saco

Slopa annandag pingst när nationaldagen blir helgdag

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 13:49 CEST

- Av samhällsekonomiska skäl är det inte förvarbart att införa en generell arbetstidförkortning i form av en ny helgdag. Därför har SACO accepterat att byta annandag pingst mot nationaldagen. Det säger SACO-ekonomen Lena Granqvist som har representerat SACO i 6 juni-utredningen.

Det är riksdagen som har beslutat att den 6 juni ska bli allmän helgdag. Utredningens uppdrag har varit att lämna ett förslag med den innebörden.

Att införa ytterligare en helgdag innebär en arbetstidsförkortning som får ekonomiska konsekvenser för samhället, menar SACO. Uppdraget handlar främst om hur de ekonomiska förlusterna som uppstår för samhället vid en arbetstidsförkortning kan kompenseras. Därför har SACO verkat för att någon annan helgdag bör tas bort då den nya införs. SACO stöder utredningens förslag om att det kan vara lämpligt att byta mot annandag pingst.

För ytterligare kommentarer: Lena Granqvist tel 08-613 48 64 eller 070-747 02 28