Sveriges Kommuner och Landsting

Slopa förslaget om flygskatt

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:33 CET

- Nu ser vi konsekvenserna av regeringens förslag om flygskatt. Det säger Ilmar Reepalu och Lars Isaksson, i en kommentar till flygbolaget Ryanairs beslut att flytta vissa linjer från Sturup och Västerås till Kastrup i Danmark.

– Det här är precis vad vi varnat för. Det vi ser nu är nog bara början på en överflyttning av flygtrafiken till andra länder om skatten införs, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet. Om Sverige ensidigt inför ökade skatter för att minska flygtrafiken så leder detta ofrånkomligt till en sämre konkurrenssituation och minskade arbetstillfällen i Sverige.

– Vi vill självklart måna om miljön och vi tycker naturligtvis att flygbolagen ska ta sitt ansvar när det gäller sådana effekter som kan påverka klimatförändringarna. Regeringens föreslagna flygskatt ger i bästa fall en reduktion av Sveriges samlade koldioxidutsläpp med 0,003 procent vilket inte motiverar förväntat bortfall av arbetstillfällen i Sverige.

– Vi delar regeringens uppfattning om att utsläppen måste minska, men det här är inte rätt väg att gå. Vi har tidigare föreslagit att Sverige istället tillsammans med andra länder inom EU gemensamt arbetar för att få in flyget i ett handelssystem med utsläppsrätter, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet.

– Det är hög tid att regeringen drar tillbaka det hårt kritiserade förslaget om flygskatt och försöker hitta effektivare metoder för att lösa våra klimatproblem, avslutar Ilmar Reepalu och Lars Isaksson.

För mer information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, utredare Fredrik Jaresved,
Tfn 08-452 79 67, Mobil 070-341 02 52, fredrik.jaresved@skl.se