SLOW FOOD SÁPMI

Slow Food planerar möte för världens urfolk i Sápmi 2011

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:02 CET

Mat, klimat, traditionell kunskap och bevarandet av biologisk mångfald är temat för en stor internationell konferens, Terra Madre Indigenous People 2011. För första gången samlas urfolk från hela världen för att diskutera hur traditionell kunskap kring användandet av naturresurser ska ge god, ren och rättvis mat. Sametinget har beviljat bidrag för att kunna möjliggöra konferensen. Terra Madre är Slow Foods globala nätverk för småskaliga matproducenter, kockar och forskare. Tre gånger har Terra Madre samlat 6 000 deltagare från hela världen i Turin. Med Terra Madre Indigenous People är avsikten att samla urfolk från världens alla hörn till en gemensam konferens i Sápmi år 2011. Projektet är ett samarbete mellan Slow Food International, Slow Food i Sverige och Slow Food Sápmi som idag är en av Slow Food i Sveriges 21 avdelningar. I projektet ingår också att bilda en gränsöverskridande organisation med medlemmar från alla fyra länder som omfattas av Sápmi. ”Vi tror på en livskraftig jord där urfolkens samlade kunskaper om hur vi tar tillvara våra egna råvaror, producerar vår egen mat, hushåller med naturresurser och bevarar den biologiska mångfalden, är viktiga redskap för att uppnå livskraft” säger Ragnhild Svonni, ordförande för Slow Food Sápmi.  ”Genom det här arbetet kommer vi också att kunna synliggöra samisk mat och renskötsel samtidigt som vi lyfter fram samernas roll som urfolk i världen och tar ansvar för att urfolkens samlade röster hörs ”

”Slow Food har sedan 2004 samarbetat med samiska renköttsproducenter i marknadsutvecklingen av Suovas som en traditionell samisk produkt av högsta klass. Att initiativet och viljan att genomföra Terra Madre Indigenous People kommer från samiskt håll känns därför extra spännande. Slow Food Internationals ordförande Carlo Petrini som också besökt Sápmi gläds åt att samerna nu åtar sig värdskapet för ett möte med världens urfolk som fokuserar på en uthållig framtid säger Ola Buckard, koordinator för Slow Food i Sverige och medlem i Slow Foods Internationella råd”

För mer information kontakta: Ragnhild Svonni, ordförande Slow Food Sápmi, 070-673 44 14 ragnhild@sapmi.se eller Ola Buckard, koordinator Slow Food i Sverige, 070-328 44 55, ola.buckard@comhem.se