Slow Food Stockholm

Slow Food Stockholm har adopterat en afrikansk koloniträdgård

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 15:00 CET

Slow Food Stockholm har fört över 900 euro till den arbetsgrupp inom Slow Food International som samordnar skapandet av 1000 koloniträdgårdar i Afrika. Det är vad en koloniträdgård kostar i form av bland annat utbildning, utsäde och redskap.

Därmed har vi som första convivium i landet adopterat en koloniträdgård.

En väsentlig del av pengarna har kommit in genom samarbetet med Teaterbaren – huvudrestaurangen i Kulturhuset. Här serverade man på Terra Madre-dagen 10 december i fjol en efterrätt gjord på bruna bönor från Öland. Hela intäkten från den försäljningen skänkte restaurangen till de afrikanska koloniträdgårdarna. Dessutom lade man till lika mycket själv, sammanlagt blev det 3420 kronor.

Det är mycket tack vare samarbetet med Teaterbaren under Terra Madre-dagen (då restaurangen också serverade öländska bruna bönor som dagens rätt) som vi nu har kunnat få igång ännu en koloniträdgård av de tusen som planeras.

En vädjan till våra medlemmar att skänka pengar till koloniträdgårdarna gav också ett gott resultat.

Genom trädgårdarna får skolbarn och småbrukare ökad kunskap om inhemska grönsaker och hållbar odling som tar hänsyn till kultur och lokala förhållanden. Trots att de flesta afrikanska länder har stora bördiga områden importeras merparten av maten. I stället används jordbruksmark till produktion av exempelvis bomull och energigrödor för västvärlden. Samtidigt utgör den storskaliga användningen av konstgödning och bekämpningsmedel ett hot mot både människor och natur.

Norbert Andersson

ordförande Slow Food Stockholm

Tel: 0708-137805

info@slowfood.se

www.slowfoodstockholm.se

Slow Food i Sverige bildades 1991 på initiativ av Carlo Barsotti, som i dag är stockholmsconviviets hedersordförande. Under årens lopp har vi haft många kulinariska träffar, där mat och kultur ofta fått samverka. Men den viktigaste uppgiften är att sprida information och skapa debatt kring Slow Foods idéer. Slow Food har idag drygt 100.000 medlemmar i 1.300 lokala föreningar, convivier, i 153 länder

Slow Food har skapat Terra Madre, ett globalt nätverk av odlare, fiskare, producenter, kockar med flera kategorier. Terra Madre är ett viktigt verktyg för Slow Foods strävan att modernisera helhetssynen på matkulturen och skapa förändring. Vartannat år samlas över 5000 representanter från hela världen till ett Terra Madre-möte i Turin för att diskutera framtiden för världens matproduktion.