SLOW FOOD SÁPMI

Slow Food uppmanar Eskil Erlandsson - Stå upp för din matvision! Gör Sverige till ett GMO-fritt land!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:10 CEST

Sverige ska bli världens bästa matland slår jordbruksminister Eskil Erlandsson slagit fast i sin matvision som publicerades i juli. Regeringen ser potentialen för Sverige att bli det främsta matlandet i Europa. "Vi har en säker och miljövänlig matproduktion i hela kedjan" skriver han vidare och vill att Sverige ska bli känt som ett gastronomiskt land av vikt. Men jordbruksministerns politik går stick i stäv med visionen.

Under en direktsändning i SVT:s Aktuellt den 14 juli i år fick vi höra jordbruksministern säga att - "Vi är hundraprocentigt säkra på att det inte finns några risker när vi godkänner en GM-potatis". Dessutom fick Jordbruksverket hösten 2007 i uppdrag att utforma reglerna för genmodifierade odlingar i Sverige. Därmed har regeringen banat vägen för en kommersiell odling av grödorna i Sverige. Detta måste hejdas innan det är för sent. Resultatet blev EUs sämsta regler för samexistens mellan grödor och inget skydd för ekologisk produktion.

Vi kan idag inte förutse vilka skador som kan uppstå om vi släpper GM-grödor fritt i landskapet/naturen, i odlingar och i maten. GMO är ett allvarligt hot mot vårt matarv och våra mattraditioner. I ett land som är stolt över sina mattraditioner måste det finnas en mångfald av ostar, korvar, bär, frukter och brödsorter. Där skall barn och vuxna kunna få unika matupplevelser och äta mat som är producerad av ansvarstagande och kunniga bönder. Men den jordbrukspolitik som förs i Sverige idag är ett hot mot allt detta.

Odling av genmodifierade grödor som majs, sojabönor och bomull förutsätter att odlarna träffar avtal om utsädet och köper företagets bekämpningsmedel och gödningsmedel. De som står bakom utvecklingen av grödorna är de stora bioteknikföretagen som Monsanto, Syngenta, BASF (som är delägare i Weibulls), Bayer och DOW. I Sverige pågår 12 försöksodlingar med potatis, spridda över Sverige. I de länder som odlar GM-grödor kommersiellt har kemikalieanvändningen ökat kraftigt. Det är tvärt emot vad företagen lovat. GM-grödor har lett till en maktkoncentration inom utsädesbranschen som drabbar bönder när priserna höjs och tillgången på GMO-fritt utsäde minskar. Spridningsrisken av resistens och andra egenskaper från genmodifierade grödor, gör att det ekologiska och biodynamiska lantbrukets existens hotas. I Kanada är det redan nu omöjligt att odla ekologisk raps, då GM-rapsen sprider sig till de ekologiska odlingarna. De konventionella odlare som vill odla GMO-fritt drabbas också av nedsmittning från de manipulerade grödorna genom att pollen sprids med vinden och bin. Vi uppmanar regering och riksdag att åberopa försiktighetsprincipen när det gäller samexistens.


  • Den internationella forskningsrapporten från International Assessment of Agriculture Science and Technology for Development( IAASTD), framtagen av FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation kom med den första övergripande utvärdering som gjorts om framtidens jordbruk. 400 forskare från 57 länder slår fast följande: varken GMO-teknik, konventionellt jordbruk eller storskaligt industriellt jordbruk, baserat på ändliga råvaror och energi, kan försörja en växande världsbefolkning.

  • Istället måste man satsa på ekologiskt hållbara odlingssystem för att säkra livsmedelsförsörjningen av världens växande befolkning.

Vi har med stöd av aktuell forskning och beprövad erfarenhet, en rad tunga argument som visar varför GMO är en återvändsgränd. Den 17 september anordnar vi ett seminarium där två internationella experter medverkar, Vandana Shiva från Indien och Janice Jiggins från Nederländerna. Vi har inbjudit Eskil Erlandsson att delta men han har avböjt..

Vad händer med jordbruksministerns vision om att Sverige ska bli det främsta matlandet i Europa? För att uppnå det måste regeringen se till alla forskningsresultat, även de som entydigt talar mot GMO. Fyra av fem svenskar vill inte ha GMO grödor i naturen, i odlingarna eller i maten. En klar majoritet av bönderna vill inte heller odla GM-grödor.

Idag äter redan våra konventionellt uppfödda grisar och mjölkkor, importerat GMO foder. Det värvar man inga matturister på!

Idag finns många försöksodlingar med GM grödor runt om i landet. Stoppa dem! Vi vill bevara det unika smakarvet och möjligheten för Sveriges bönder att själva få välja vad de vill odla.

Stå upp för din matvision Eskil Erlandsson och gör Sverige till ett GMO fritt land.

Nätverket för GMO-fritt Sverige

Slow Food i Sverige är en av 12 organisationer i Nätverket för GMO-fritt Sverige

Kontaktpersoner:

Cristina Gaitan, 070638 77 88, cristina.gaitan@comhem.se
Ulla Tillgren, 070588 08 53, ulla.tillgren@telia.com

För ytterligare information om nätverket vg kontakta:

Lasse Hellander, 070216 33 90, lasse@btk.st
Hans Larsson, 070 49475 49, hans.larsson@allkorn.se