Resenärsforum

SLs rutin konfiskerar reskassa

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2013 14:21 CET

Det har uppmärksammats att en resenär som köpt ett s.k. Accesskort som är
betalningsmedel inom Stockholms län, och satt in ett större belopp på kortet
efter några veckor blivit berövad på det insatta beloppet.
 

Det beror på en rutin som byggts in i SLs biljettsystem. Detta redovisas i en artikel i DN
2013-10-31. Rutinen innebär att pengar som satts in på ett kort som sedan inte
används omedelbart utan blir oanvänt i 60 dagar helt enkelt konfiskeras av SL.
Saldot nollställs. Pengarna tillfaller SL. 

Detta är givetvis helt i strid med alla rimliga etiska regler. SL hävdar att den som upptäcker
detta kommer att få ersättning, om man kontaktar SL. Med tanke på att det är
omöjligt för en privatperson att veta hur mycket som finns på ett Accesskort
bör denna situation inte vara alldeles ovanlig. SL försvarar sig med att man
inte vill "ha en massa oaktiverade kort ute och skramla".
 

Istället för att slopa denna orimliga regel talar SL om att överväga ifall tiden skulle kunna
förlängas. Det enda rimliga är att pengarna finns kvar på kortet. Man ska
inte behöva anhålla om att få använda det betalningsmedel som man skaffat för
att resa inom Stockholms län. Om resenären vill ha tillbaka pengarna så bör man
kunna få det, eftersom SL har fått låna pengarna. Ingen resa har gjorts. SL ska
i så fall betala tillbaka den skuld som man i så fall har till den resenär som
aldrig gjorde sin resa - möjligen med avdrag för en mindre expeditionsavgift.

 Att bara föreställa sig att man kan lägga beslag på pengarna är stötande. Detta är
inte god sed.  Även banker betalar ut pengar som är insatta på gamla
konton.
Fast bankerna betalar ränta på pengarna. 

Resenärsforum
Kurt Hultgren
Generalsekreterare
070-788 44 77

 

 


 

Resenärsforum är en organisation för kollektivtrafikresenärer. Resenärerna är kollektivtrafikens användare och primära målgrupp, dem som kollektivtrafiken är avsedd för – men vilkas krav och önskemål alltför litet efterfrågas. Genom ett gemensamt agerande baserat på kvalificerad kunskap kan trafikens kvalitet och utbud förbättras. Resenärsforum, som organiserar enskilda personer och till Resenärsforum närstående organisationer, är en samverkansplattform för bättre reskvalitet. Organisationen samverkar med lokala pendlarföreningar. Mer information finns på www.resenarsforum.se.