Socialdemokraterna i Uppsala

Slumpa inte bort Pilsbo friluftsområde

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 08:11 CEST

Uppsala har idag mindre än tre millimeter badstrand per invånare och en växande befolkning. I ett läge där många barnfamiljer inte har råd att lämna Uppsala under sommaren gäller det att ta tillvara de möjligheter till bad och friluftsliv som finns i närområdet. Socialdemokraterna i Uppsala kräver därför att kommunens planer på att sälja Pilsbo friluftsområde söder om Uppsala ska avbrytas. Socialdemokraterna vill istället bevara området för framtiden och fortsätta att förvalta det så som stiftelsen Barnens dag avsåg när man en gång överlät ansvaret till kommunen. På måndag debatterar kommunfullmäktige frågan.

– Var femte Uppsalabo har varken åkt på semesterresa under det senaste året eller har tillgång till ett fritidshus. Det motsvarar närmare 40000 människor eller hela Enköpings kommun. Att bygga ett Uppsala för alla inkluderar att göra Uppsala till en bättre plats att spendera sommaren på. Därför vill vi ta tillvara de möjligheter till bad och friluftsliv som finns i vår närhet, inte sälja av dem, säger Erik Pelling, kommunalråd (S).

– Istället för att slumpa bort bad- och friluftsmöjligheter som vi kommer att behöva när Uppsala växer vill vi utveckla dem. Varför inte ta kontakt med Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen för att tillsammans hitta formerna för en långsiktig förvaltning och utveckling av Pilsbo friluftsområde? Barn som kan njuta av badet, spela fotboll på gräsplanerna eller ha lägerskolor kommer det ju bara att bli fler av i både Uppsala och Knivsta, avslutar Marlene Burwick, kommunalråd (S).

Fakta

Pilsbo friluftsområde, vackert beläget vid Mälaren och med utsikt över Skokloster, har under decennier varit ett omtyckt utflyktsmål för privatpersoner. Området domineras av sjöstranden och stora öppna gräsytor. Med bad, kanoter, lägergård, gymnastikhall och fotbollsplaner har Pilsbo använts flitigt av idrottsrörelsen och föreningar för läger och tävlingar. Här har bland annat Pilsbocupen1 där många Uppsalalag deltar arrangerats varje år sedan 1977. Pilsbo ligger visserligen i Sigtuna kommun (precis på gränsen till det som tidigare var Uppsala kommun men nu är Knivsta kommun) men dess strategiska läge invid Upplandsleden, med egen ångbåtsbrygga och bara 27 km söder om Uppsala (omvägen över land) förklarar varför området blivit så uppskattat. Här har Uppsala kommun även ett fritidstorp2 dit träffpunkterna gör dagsutflykter och som används för rekreation och återhämtning av föreningar och kommunens verksamheter för socialpsykiatri och beroende.

Uppsala kommun förvärvade området av stiftelsen Barnens dag 1969 för en symbolisk summa med avsikt att förvalta området som tidigare. Syftet med stiftelsen Barnens dag, som sedan 1986 förvaltas av kommunen, är att stödja behövande barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs i Pilsbo.

Kontakt:
Erik Pelling, kommunalråd (S)
Mobil 076-137 78 79