Attention

Slut med behandling för patienter med ADHD i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2008 22:49 CET

Attention i Göteborgs ordförande Henrik D. Ragnevi är starkt kritiska mot att regionen fortsätter att negligera denna grupp och förvägra dem den vård och behandling som de faktiskt har rätt till.
I ett brev som går ut lagom till jul skriver Psykiatri Östras verksamhetschef Eva Osvald-Gustafsson att program och prioriteringsrådet i Västra Götaland ännu inte har beslutat angående tilldelning av budgetmedel för Concerta och Ritalin för vuxna.
I brevet nämner hon att den HTA analys som har genomförts visar evidensgrad 2 för läkemedelsbehandling av vuxna. Hans Holmberg har varit aktiv i frågan och haft diskussioner med såväl Hälso-och sjukvårdkansliet som Program och prioriteringsrådet i regionen för att skynda på beslut.
Attention i Göteborg har fått ta del av den påtalade analysen.
- Rapporten talar bara om att kostnaderna för behandling är höga, men det finns ingen analys av vad det kostar att inte behandla denna grupp. Eller tror kvalitetssäkringsgruppen att den sociala problematik som obehandlad ADHD ofta medför inte kostar samhället något säger Henrik D. Ragnevi, ordförande för Attention i Göteborg.
Vidare skriver Eva Osvald-Gustafsson att Hans Holmberg har tagit ett områdesövergripande beslut som innefattar samtliga psykiatriska verksamhetsområden. Beslutet innebär att Concerta eller Ritalin inte får insättas på nya patienter förrän vi får besked över hur kostnaden skall täckas.
- Psykiatrin i Västra Götaland verkar planera sin budget sämre än vad de flesta med ADHD gör med sin egen privata budget, vilket är skrämmande säger Henrik D. Ragnevi.
Undantag gäller för patienter som överförs med pågående medicinering från BUP, men sen är det stopp. Eva Osvald-Gustafsson menar att psykiatrin i Västra Götaland inte ska överta medicinering som andra instanser satt in, till exempel behandlingshem eller kriminalvård. Hon inser att detta väcker stor frustration i alla led men tror samtidigt att detta är rätt väg att gå och det kan innebära en snabbare lösning på problemet.
Vad gäller utredningar är detta förstås en svårare fråga anser hon och undrar ifall det är etiskt försvarbart att utreda om psykiatrin inte kan behandla med läkemedel? Samtidigt finns det ju personer som klarar sig med andra insatser än läkemedel. Hennes bedömning är att psykiatrin ska fortsätta utreda som tidigare men att påbörja behandling får avvakta enligt beslut ovan.
- Det är en klen tröst att Eva Osvald-Gustafsson anser att man ska fortsätta utreda, med tanke på att Göteborg har bland landets längsta kötider vore något annat katastrofalt säger Henrik D. Ragnevi.
I slutet av brevet oroar sig Eva Osvald-Gustafsson över att läkemedelsverket tidigare släppt dispensförfarande för förskrivning av centralstimulantia vilket innebär att från och med den förste december i år kan alla specialister inom psykiatrin skriva ut läkemedlen, därför anser hon att det är viktigt att detta beslut blir känt bland enheternas hyrläkare.
- Det är uppenbart att våra prioriteringslistor ser helt olika ut, jag är orolig över vad som skall hända med de människor som förvägras hjälp, hon oroar sig för att läkarna ska försöka hjälpa dem eftersom det skulle kunna innebära en kostnad för hennes enhet, det känns väldigt cyniskt säger Henrik D. Ragnevi.