Uniqum Försäkringsskanning AB

Slut på ovissheten om efterlevandes försäkringsskydd

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 12:26 CET

Uttalande från ledning och styrelse i Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) och Uniqum Försäkringsskanning AB som tecknat ett samarbetsavtal som ger SBFs 400 medlemsföretag möjlighet att erbjuda försäkringsskanning till sina kunder.

 

Vid dödsfall sker många gånger ingen automatisk utbetalning från den avlidnes försäkringar utan att det inkommer en anmälan till försäkringsbolaget. De anhöriga måste då också känna till det exakta försäkringsskyddet. Det är ingen lätt uppgift, eftersom det finns över 500 försäkringsbolag som kan komma ifråga – privat, från arbetsgivaren och genom fack- och föreningsengagemang.

Undersökningar visar att tiotals miljoner kronor varje år blir kvar hos försäkringsbolagen. Det handlar om pengar som rätteligen ska tillfalla de efterlevande.

Uniqum Försäkringsskanning AB har utvecklat ett avancerat och unikt system som tryggt och säkert skannar av den avlidnes totala försäkringsinnehav. En individuell förfrågning går ut till samtliga 500 försäkringsbolag i Sverige och tillbaka kommer ett besked om det faktiska innehavet för personen i fråga. En sammanställning av vilka försäkringar som hittats görs och presenteras för de efterlevande. Tjänsten ger ökad trygghet för de efterlevande. Inget annat bolag i Norden erbjuder denna heltäckande tjänst. En tjänst som nu kan erbjudas SBF-byråernas kunder.

- I en begravningsbransch stadd i ständig förändring gäller det att ligga i framkant av utvecklingen och anamma ny teknik. En heltäckande försäkringsskanning är unik och efterfrågad, vilket ger våra medlemsföretag goda möjligheter att erbjuda kunderna ytterligare trygghet, säger Ulf Lernéus, Förbundsdirektör SBF i en kommentar.

- Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det kan vara att manuellt söka efter försäkringar. Den här tjänsten ger effektiva och säkra skanningar, säger Fredrik Josefsson förbundsordförande SBF och egen företagare i begravningsbranschen i en kommentar.

- Det är med tillfredställelse jag ser att en försäkringsskanning kan hjälpa människor i en svår stund till ökad trygghet, säger AnnBritt Grünewald, styrelseledamot, Uniqum Försäkringsskanning AB i ett uttalande.

- Det är angeläget för alla att göra en kontinuerlig uppföljning av sitt individuella försäkringsskydd. Naturligtvis kommer vi även att erbjuda SBFs 400 medlemsföretag möjligheten at sälja försäkringsskanningar till människor som vill ha ökad kontroll och överblick, säger Mats Kärn, Vd Uniqum Försäkringsskanning AB i en kommentar.

SBF och Uniqum har tillsammans identifierat ett antal ytterligare områden och kundgrupper där bolagens samlade tjänsteutbud kan kombineras för ökad kundnytta. Dessa områden innefattar bl.a. kunderbjudanden till Sveriges kommuner.

För mer information kontakta:

Mats Kärn, Vd, 073-525 83 24, e-post mats@uniqum.se
AnnBritt Grünewald, Styrelseledamot, 070-527 24 58 e-post: annbritt.grunewald@swipnet.se
Ulf Lernéus, Förbundsdirektör SBF, 070-349 65 65, e-post: ulf.lerneus@memento.se
Fredrik Josefsson, Förbundsordförande SBF, 070-639 44 44 e-post: fredrik.josefsson@begravningar.se

Uniqum försäkringsskanning AB erbjuder tjänster som stärker människors trygghet. Våra kunder är privat-personer, företag och dödsbon. Uniqum Försäkringsskanning AB står helt oberoende från försäkringsbolagen. På kundens uppdrag skannar vi av samtliga försäkringsbolag i Sverige – ca 500 bolag. Se även www.uniqum.se

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) är en medlemsägd organisation med 400 privatägda begrav-ningsbyråer över hela Sverige som årligen ombesörjer 55 000 begravningar. Förbundet arbetar bl.a. med framställan av byråmaterial, bedriver utbildning, auktorisation och konsumentrådgivning. www.begravningar.se