Moderaterna

Sluta betrakta invandrarbarn som problem i skolan

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:55 CEST

-Forskningen visar att en framgångsfaktor för skolan är att ha goda förväntningar på alla elever. Det är viktigt att varken skola eller skolpolitik betraktar invandrarbarn som problem, som närmast per definition når sämre resultat. Den bilden är nämligen fel. Invandrartjejer har tidigare visat sig ha bättre betyg än samtliga grupper pojkar. En femtedel av barn med utländsk bakgrund är högpresterande och har toppbetyg. Det säger moderaternas skolpolitiske talesman, riksdagsledamot Sten Tolgfors, i en kommentar till dagens rapport från Skolverket.

-Det är bra att Skolverket uppmärksammar att den höga arbetslösheten, bidragsberoendet och dagens höga marginaleffekter som regeringen bär ansvar för ger ett utanförskap som påverkar också skolan. Men analysen får inte stanna där. Sociala problem i familjen och arbetslöshet är en förklaring till svaga resultat i skolan, som gäller för alla barn oavsett ursprung.

-Skolor anser ofta att bristande språkunnighet och kort vistelsetid i Sverige är förklaringar till skillnader i resultat mellan barn födda i Sverige och i andra länder. Men skillnaderna finns också för barn som vistats här lång tid. När eleverna tillfrågas är däremot brister i kontakten med skolans vuxna en viktig central förklaring. Barn med utländsk bakgrund känner sig ofta utpekade och betraktade som problem. Att ha höga förväntningar på alla elever måste vara grunden för skolan.