Chria Handelsbolag

Sluta prata ekonomiska!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 06:45 CEST

Som personalvetare får man redan under utbildningen lära sig att det enda språk företags- och organisationsledningar förstår sig på är ekonomiska termer och argument. Utbildningsledare och lärare poängterar gång på gång hur svårt det är att bedriva ett bra strategiskt personalarbete utan att ha staplar och diagram som bevisar att detta genererar lönsamhet. Denna logik kan och bör ifrågasättas!

Det finns nämligen en poäng i att personalvetare börjar ställa krav på att företagsledningar och styrelsemedlemmar låter personalvetarna tala sitt eget språk och lämnar vinstberäkningar till ekonomerna. Idag är det väl ändå ett vedertaget faktum att personal som mår bra, har tillräckliga resurser och rätt kompetens gör ett bättre jobb? Denna kunskap måste ju rimligtvis finnas på ledningsnivå även bland de människor som inte är utbildade personalvetare.

Företag och organisationer som skapar utrymme för "de mjuka frågorna" kan inte först och främst fokusera på den ekonomiska vinningen med detta. Här finns givetvis en ekonomiska nytta, men ökad vinst är i det här fallet ett resultat som kommer av att man lägger den ekonomiska nyttan åt sidan ett tag och fokuserar på de mänskliga vinsterna. Personalvetare bör därför hävda sin rätt att tala sitt eget språk, låta ekonomerna tala i ekonomiska termer, och istället visa  att man tror på HR-arbete som en verksamhet med ett egenvärde.

Vill du veta mer om hur vi på Chria ser på personalarbete och vinstskapande? Gå in på www.chria.se eller kontakta oss via e-mail: info@chria.se

Cecilia Jurell & Torbjörn Forsberg