Arbetsmarknadsdepartementet

Slutbetänkande av utredningen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring överlämnat

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:36 CEST

- Det behövs inte någon ytterligare författningsreglering om lägre avgift för medlemmar i arbetslöshetskassor med deltidsarbete eller arbetshinder eller om formerna för att betala medlemsavgift, säger den särskilde utredaren Sören Öman, som i dag överlämnat utredningens slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.


Sören Öman anser att arbetslöshetskassorna och deras medlemmar, inom ramen för befintliga regler, kan sköta detta själva utan statlig inblandning. Därför innehåller slutbetänkandet inga författningsförslag.

Slutbetänkandet innehåller, förutom överväganden om en författningsreglering:
• en kartläggning av de grupper av medlemmar som har deltidsarbete eller är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom, föräldraskap eller studier,

  • en kartläggning av de former för medlemmarnas betalning av medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna som förekommer,
  • en belysning av för- och nackdelarna med olika betalningsformer.

Slutbetänkandet Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen SOU 2008:83 kan hämtas på regeringens hemsida, www.regeringen.se.

Sören Öman är föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.