Göteborgs universitet

Sluten rekrytering till politiska topposter - ett problem för Sveriges demokrati

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 12:00 CEST

Eva Lundgren
Eva.Lundgren@adm.gu.se

Politiker anser att kontakter är avgörande för att nå höga poster i det politiska Sverige och att bristande tillgång på kontakter är en viktig orsak till att kvinnor i lägre utsträckning når ledande politiska positioner.

Det visar doktorsavhandlingen Contact Capital in Political Careers. Gender and Recruitment of Parliamentarians and Political Appointees från Göteborgs Universitet, som läggs fram av Birgitta Niklasson den 25 november.

- Att man får politiskt utrymme genom kontakter är en förutsättning för att man ska ha chansen att göra en politisk karriär. Ett gott kontaktnät gör att en politiker på uppgång får tillgång till information, nomineringar, rekommendationer och rekrytering på ett helt annat sätt än en person utan ett gott kontaktnät, säger Birgitta Niklasson.

Andra resurser som hon också finner att politiker betonar i samband med kontakter är exempelvis exklusiv information, råd om hur man ska agera strategiskt i kniviga situationer och uppmuntran. Dessa resurser sammanfattas i det nya begrepp – kontaktkapital – som Birgitta Niklasson lanserar.
Hennes avhandling indikerar att kontaktkapital är viktigare för kvinnor än för män för att nå toppositioner inom svensk politik.

Det verkar också viktigare vid politiskt tillsatta tjänster, som statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare, än för att de politiker som blir riksdagsledamöter. I detta ligger en fara, enligt Birgitta Niklasson.

- Det finns anledning att oroas över rekryteringsprocesser som kontrolleras av få personer i ledande positioner. Det kan vara ett demokratiskt problem när den politiska eliten själva utser sina efterträdare i stället för att gräsrötterna gör det, säger hon.

Avhandlingen bygger på intervjuer med 32 personer och analyser av enkätsvar från 195 personer i den svenska politiska eliten.

Avhandlingens titel: Contact Capital in Political Careers. Gender and Recruitment of Parliamentarians and Political Appointees.

Avhandlingsförfattare: Birgitta Niklasson
Fakultetsopponentens namn: Docent Christina Bergqvist, Uppsala
Tid och plats för disputation: Fredagen den 25 november 2005 kl. 13.15, Hörsal Dragonen,
Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Birgitta Niklasson, tel. 031-209364(bost.), 031-773 5937(arb.), 0730-228660(mob.)
e-post: birgitta.niklasson @pol.gu.se