Västra Götalandsregionen

Slutenvårdsavdelning på SU/Mölndal får årets jämställdhetspris

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:18 CET

Vid regionfullmäktige sammanträde idag utdelades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2010. Priset går i år till slutenvårdsavdelningen 244 på SU/Mölndal.

Avdelningen får priset för att personalen har ställt frågor om vården genom att modigt självrannsaka sig själva och sina uppfattningar hur vården bedrivs ur ett genusperspektiv. Personalen har därefter analyserat statistik och sökt svar i forskning. Personalen har sedan ändrat i en del förhållningssätt och rutiner.

Personal har bildat arbetsgrupper för fortsatt självärdering av sin arbete. Arbetet har resulterat i att flera psykiatriska avdelningar har diskuterat genusperspektivet och arbetets resultat har behandlats på ledningsgruppsmöten. Arbetet har även resulterat i överväganden att ändra organisation av sluten och öppenvården.

Priset delades ut av Kjell Nordström, regionfullmäktiges ordförande, Conny Brännberg, vice ordförande, och Karin Engdahl, personalutskottets tidigare ordförande. Ingegerd Madsén, verksamhetschef psykiatrin SU/Mölndal, och Pia Rydell, vårdenhetschef slutenvårdsavdelning 244, mottog priset.

Kontaktperson: Ulla Samuelsson, personalstrateg, 0707-63 07 54.