Investment AB Kinnevik

Slutförande av Kinneviks återköp av egna aktier

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2008 09:24 CET

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelar idag att man i enlighet med tidigare pressmeddelande från den 8 september 2008 gällande återköp av A- och B-aktier slutfört återköpet av 3.500.000 av bolagets B-aktier, motsvarande cirka 1,3% av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Styrelsen kommer att föreslå nästa årsstämma att besluta om makulering av de återköpta aktierna.

Genomsnittspris för de återköpta aktierna uppgick till 79,68 kronor. Bolaget äger för närvarande 3.500.000 B-aktier. Det totala antalet utestående aktier, exklusive de återköpta aktierna, är 260.481.930.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:
Mia Brunell Livfors, Verkställande direktör och koncernchef

+46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations- och IR-chef

+46 (0)8 562 000 83


+46 (0)70 762 00 83


Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Bolagets verksamhet omfattar tre övergripande affärsområden; Noterade kärninnehav som består av Millicom International Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom WorldWide, Onoterade Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.
Kinnevik-aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap-segmentet, och ingår i sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.