Frihetspartiet

Slutgiltigt klarläggande rörande namnet Frihetspartiet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 01:22 CET

Frihetspartiet var i mitten av december i kontakt med Valmyndigheteten angående partibeteckningen Frihetspartiet. Vi fick då som svar att partinamnet var tillgängligt att registrera som partibeteckning. Namnet hade bara varit i användning vid ett landstingsval år 2000 och då mer än 5 år förflutit därefter var partibeteckningen fri att registrera.

Efter klartecknet fortsatte vi med att samla in erforderligt antal namnunderskrifter. I slutet av januari avslutades insamlingen av namnunderskrifter och den 2 februari kom mediadrevet igång på allvar kring Frihetspartiet. Frihetspartiet erhöll därefter den 4 februari ett mejl från Nils-Erik Hennix, ägare till varumärket Frihetspartiet. En registrering som dock inte på något sätt kunde äventyra Frihetspartiet från att ställa upp i riksdagsvalet under partibeteckningen Frihetspartiet. Valmyndigheten är glasklar på den punkten. Namnunderskrifter gäller. Varumärkesregistrering spelar ingen som helst roll!

Efter en lätt inledande telefonkontakt erhöll vi ett bud, knappt överstigande självkostnadspriset, innefattande överlåtelse av varumärketsrättigheten gällande Frihetspartiet samt domänen frihetspartiet.se. Idag erhöll vi ett underskrivet exemplar av ”Bekräftelse av överlåtelse av varumärke” och därmed är ärendet utrangerat. Överlåtelsen av varumärkesrätten är giltig från och med att dokumentet är underskrivet av bägge parter, vilket det härmed är. Registreringen av ärendet på Patent- och Registreringsverket är en ren formalitet som inte ens är nödvändig för att äga giltighet.

Frihetspartiet är därmed ägare till samtliga rättigheter kring namnet Frihetspartiet! Vi har betalat lite drygt självkostnadspriset för övertagandet av rättigheterna samt besparats ett tidsödande arbete kring att själva varumärksesskydda ett namn. Ett ärende som normalt brukar överstiga ett år i behandlingstid.

Frihetspartiet tackar härmed Nils-Erik Hennix för stort tillmötesgående och en snabb verkställighet av överlåtelsen!

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

 

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.