BioPhausia AB

SLUTGILTIGT RESULTAT AV BIOPHAUSIAS NYEMISSION

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 16:46 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49783En slutgiltig sammanräkning i BioPhausias nyemission visar att 220 695 510 aktier, motsvarande 96,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. De 7 621 778 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats dem som tecknat utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. BioPhausia tillförs genom nyemissionen 308,2 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i BioPhausia med 228 317 288 och aktiekapitalet med 57 079 322 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 85 618 983 SEK och antalet aktier till 342 475 932. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm Small Cap från och med torsdagen den 18 september 2008.


BioPhausia AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Thulin vd, 08-407 64 30
www.biophausia.se

Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2008 kl.16.30.