C2SAT

SLUTGILTIGT RESULTAT AV C2SATS OPTIONSPROGRAM

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 08:51 CEST

Stockholm, Sverige, 16 juli 2009 - C2SAT (NGM-börsen, C2ST)

  • 112.288.938 aktier tecknades i optionsprogrammet, vilket motsvarar cirka 94,9 procent av samtliga optioner
    Emissionslikviden uppgår till cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader

Det slutgiltiga resultatet av optionsprogrammet medför att antalet aktier i C2SAT ökar med 112.288.938 aktier till sammanlagt 467.248.560 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,13 SEK och Bolagets aktiekapital ökar med 14.597.561,94 SEK till sammanlagt 60.742.312,80 SEK. C2SAT tillförs genom optionsprogrammet totalt cirka 44,9 MSEK före emissionskostnader.

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till C2SAT i samband med transaktionen.

16 juli 2009

För mer information, kontakta:
Lars Davås, Finanschef
C2SAT holding AB (publ)
Dalvägen 16, 169 56 Solna
Tel: 08-748 01 40
lars.davas@C2SAT.se
www.C2SAT.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
C2SAT Pressrelease 2009-07-16.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida C2SAT

Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer och mobila system. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.