SAS

Slutlig omräkning av teckningskursen till DKK - för teckning med teckningsrätter

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 16:20 CEST

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ELLER USA

Såsom tidigare offentliggjorts har SAS AB ("SAS") beslutat att genomföra en
nyemission av aktier om högst cirka 6 miljarder SEK med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Teckningskursen är 2,63 SEK per aktie. Innehavare av
teckningsrätter registrerade i Danmark som väljer att utnyttja teckningsrätter
betalar ett belopp i DKK motsvarande teckningskursen 2,63 SEK per aktie.

Den slutliga valutaomräkningen är fastställd och resulterade i ett belopp om
1,819233 DKK att betalas per aktie. Omräkningskursen för teckning med
teckningsrätter baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 2 april 2009,
justerad enligt beskrivningen i prospektet, vilket har godkänts av SAS styrelse
och publicerades den 17 mars 2009.

Prospektet och en informationsbroschyr på danska finns tillgängligt hos Nordea
Bank Danmark på telefonnummer +45 33 33 50 92 och på SAS hemsida
www.sasgroup.net.


SAS Group Investor Relations


För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51