Anoto Group AB

Slutlig sammanräkning av nyemissionen i Anoto.

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 09:01 CET

Lund, 13 december 2013 – Den slutliga sammanräkningen av Anotos nyemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu genomförd. I nyemissionen emitteras 260 437 137 aktier till kursen 0,25 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 65,1 mkr. Sammantaget tecknades emissionen till 129 procent.

Sammanräkningen av nyemissionen visar att 216 257 883 aktier, motsvarande ca 83 procent av de nya aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 120 924 902 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ca 46 procent av de nya aktierna. Sammantaget har således 337 182 785 aktier tecknats i nyemissionen, motsvarande en teckningsgrad om ca 129 procent. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter distribueras inom kort.

De som tecknat aktier i nyemissionen med stöd av teckningsrätter har erhållit BTA1. Sista dag för handel i BTA1 är den 16 december 2013 och de nya aktierna kommer att finnas tillgängliga på VP-konto eller depå den 23 december 2013. De som erhåller tilldelning utan företräde kommer att erhålla BTA2. Omvandling av BTA2 till aktier kommer att ske först när nyemissionen i dess helhet har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av januari 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby
VD och koncernchef
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 410
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december kl. 08:45.

Om Anoto Group
Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Amsterdam, Boston Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com.