Active Biotech AB

Slutlig sammanräkning bekräftar överteckning i Active Biotechs nyemission

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2002 08:30 CEST

Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen visar att 21 746 933 B-aktier, motsvarande 96,68 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de B-aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med cirka 24 procent. Det slutliga resultatet är därmed något högre än det preliminära resultat som offentliggjordes den 19 maj 2003. Emissionslikviden kommer att uppgå till totalt 224,9 Mkr.

De 745 651 B-aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 3,32 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet att tilldelas dem som tecknat sig för sådana aktier.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier av serie B i Active Biotech med 22 492 584 och aktiekapitalet med 224 925 840 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till
337 388 760 kronor och antalet aktier till 33 738 876, varav 1 145 024 aktier av serie A och 32 593 852 aktier av serie B.

Active Biotechs nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter Omkring 26 maj
Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd
av teckningsrätter Omkring 28 maj
Första dag för handel i nya B-aktier Omkring 4 juni


Lund den 23 maj 2003

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

För ytterligare information kring Active Biotech :
http://www.activebiotech.com.

Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com