Statistiska centralbyrån, SCB

Slutliga inkomster och skatter 2009: Var tionde gjorde ROT-avdrag

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 09:45 CET

Nästan var tionde person över 20 år gjorde ROT-avdrag 2009. RUT-avdrag utnyttjas i mindre omfattning men fördubblades ändå mellan 2008 och 2009. Båda avdragen är vanligast i höginkomstkommuner.

Det var drygt 180 000 personer som 2009 hade Skattereduktion för hushållsarbete, i dagligt tal kallat RUT-avdrag. Det motsvarar 2,6 procent av befolkningen 20 år och äldre, vilket var en fördubbling jämfört med 2008. 640 000 personer eller 9,2 procent hade ROT-avdrag (Skattereduktion för ROT-arbete). ROT-avdraget återinfördes 2009. Dessförinnan fanns det senast åren 2004 och 2005.

Om man jämför andelen som nyttjat de två avdragen i olika kommuner låg Danderyd i topp både när det gäller RUT och ROT med 10,4 respektive 20,7 procent. Lägst andel med RUT hade Dorotea och Gällivare med 0,4 procent och när det gäller ROT Haparanda med 4,2 procent.

De två avdragen är vanligare i kommunerna i södra Sverige än i norr och vanligare i kommuner med hög medelinkomst.

Medelvärdet för dem som gjorde RUT-avdrag 2009 var drygt 4 000 kronor och för dem som gjorde ROT-avdrag nästan 15 000 kronor.

Andelen i befolkningen med RUT- respektive ROT-avdrag 2009. Kommunerna med högst och lägst andel
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308728.aspx

Uppgifter för samtliga kommuner

Definitioner och förklaringar
Uppgifterna i detta pressmeddelande avser personer 20 år och äldre som var folkbokförda både den 1 januari och 31 december 2009.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-09-29 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82

Förfrågningar
Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Peter Öberg
Tfn 019-17 67 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.