Statistiska centralbyrån, SCB

Slutliga inkomster och skatter 2011: Skillnaden i inkomst minskar gradvis mellan könen

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:19 CET

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har minskat de senaste årtiondena. Men yrkestillhörighet, deltidsarbete och föräldraledighet gör att kvinnors inkomster fortfarande är knappt 80 procent av männens.

I ett längre perspektiv har kvinnors inkomster närmat sig mäns. År 2011 låg den sammanräknade förvärvsinkomsten för kvinnor i yrkesverksam ålder på 79,3 procent av mäns inkomst, år 2001 låg andelen på 76,9 procent och 1991 på 72,3 procent. Under 2010 och 2011 har dock avståndet ökat något. År 2009 låg andelen på 79,7 procent.

Skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män beror främst på att kvinnor i större utsträckning än män arbetar i yrken som ger lägre inkomster, oftare arbetar deltid, har högre sjuktal och är föräldralediga i större omfattning än män.

I åldersgruppen 55-59 år ligger kvinnor närmast män i inkomst. Här har kvinnor en inkomst på 83,5 procent av mäns inkomst. En förklaring till att kvinnor ligger närmast just i dessa åldrar är att åren med kortare arbetstid för tillsyn av barn och föräldraledighet är förbi och att många kvinnor då arbetar mer.

Störst inkomstskillnad mellan könen är det i åldrarna 25-29 år då kvinnors inkomst ligger på 72,4 procent av mäns inkomst. Bidragande orsaker är att det i dessa åldrar är fler kvinnor än män som studerar och att många kvinnor i denna ålder har fått barn och är föräldralediga i större utsträckning än män.

Bland pensionärer är skillnaden mellan könen större än i yrkesverksam ålder. Medianinkomsten för kvinnor som är 65 år och äldre ligger på 71,9 procent av medianinkomsten för män i motsvarande ålder.

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, A-kassa, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.

Uppgifterna avser medianinkomst för personer i åldern 20-64 år, där inte annat anges.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-09-27 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 82

Förfrågningar

Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Peter Gärdqvist
Tfn 019-17 67 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se