Trafikverket

Slutseminarium för IVSS-programmet den 20-21 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:55 CEST

Kaia – En helt ny generation alkolås – Billiga blås stoppar rattfylleri. SRIS – Kostnadseffektiv kontroll av väglag. Så kan Trafikverket spara 150 miljoner. Drowsi – Vakna tankar om säker bilkörning, Drowsi förhindrar trötthet i trafiken.

– Ovanstående projekt och fler därtill som har finansierats via IVSS redovisas på seminariet och hur IVSS har påverkat deltagande parters arbete med ökad trafik- och fordonssäkerhet, säger Torbjörn Biding programansvarig.

På seminariet får man också veta på vilket sätt IVSS-programmet nu ska transformeras och ge ökad kunskap inom det nya fordonsforskningsprogrammet FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation)

Vidare presenteras hur IVSS har bidragit till Nollvisionen, konkurrensfördelar, ekonomisk tillväxt och sysselsättning och vilka nya produkter som har utvecklats. Sverige har en lång tradition av säkerhetstänkande för bilar, lastbilar och vägar. Här har industrin, myndigheterna och forskarvärlden hittat kreativa och målinriktade former för samverkan. Denna tradition har mynnat ut i några av världens främsta trafiksäkerhetsteknologier och positionerat Sverige och svensk fordonsindustri på världskartan kring trafiksäkerhet.

Dag 1: onsdag 20 oktober kl 10.00–16.00 ca

Förmiddagen dag 1 inleds i plenum med diskussion kring vad programmet har lett till samt fortsättningen efter IVSS. Vad blir nästa steg? På eftermiddagen ett smakprov av ett par av de mest framgångsrika projekten.

Dag 2: torsdag 21 oktober kl 9.00–16.00

Projektredovisningar i parallella sessioner.

Länk till anmälan >

Plats: Navet Lindholmen Göteborg. Se vägbeskrivning här >

Fotnot. Under 2003-2010 satsade Sverige på IVSS-programmet för att stimulera forskning och utveckling för morgondagens trafiksäkerhet. Fokus på att förbättra trafiksäkerheten genom utvecklingen av aktiva säkerhetssystem. IVSS-programmet har mellan åren 2003-2010 omsatt totalt 640 mkr.

Torbjörn Biding Programansvarig, 031-63 52 73
torbjorn.biding@trafikverket.se