Riksförsäkringsverket

Små förändringar av sjukfrånvaron

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 16:31 CEST

Under september betalades sjukpenning ut till 267 600 personer, vilket var närmare 33 000 färre än under september 2003.

Tabell med de senaste siffrorna:
http://www.rfv.se/press/pm/2004/docs2004/pm36_04/tabellbilaga.pdf


Allt färre långtidssjukskrivna. I slutet av juli 2004 hade 117 500 personer varit sjukskrivna längre tid än ett år. Det är 400 färre än månaden innan och 16 200 färre än ett år tidigare.

Fortsatt överströmning till förtidspension. Närmare 110 000 sjukfall som varat mer än ett år avslutades under perioden juli 2003 till juli 2004. Av dem gick över hälften, närmare 58 000, vidare till sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag).

Allt fler förtidspensionärer. I oktober uppgick antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning till 531 600 personer, vilket är 33 000 fler än under oktober 2003. Antalet nya förtidspensionärer ökar kraftigt. Under hela 2003 tillkom nästan 60 000 personer. Under perioden oktober 2003 till och med oktober 2004 har 74 600 personer blivit förtidspensionerade. Ökningen innebär att allt fler ställs mer permanent utanför arbetsmarknaden.

Ohälsotalet. Ohälsotalet, som är mått på de samlade ersatta dagarna för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning, stannade på 42,7 dagar för 12-månadersperioden till och med september. Det är fortfarande mycket högt men innebär dock en minskning med 0,6 dagar sedan motsvarande tid förra året.

Aktiv rehabilitering. Fler personer har nu rehabiliteringsersättning. Den går till personer som aktivt deltar i rehabilitering, till exempel hos sin arbetsgivare. Totalt fick 16 400 rehabiliteringspenning under september.

Försäkringskostnaderna. Kostnaderna för sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning i september 2004 var något högre än under september 2003. Ökade kostnader för sjuk- och aktivitetsersättning motsvarades av minskade kostnader för sjukpenning. Sett över hela 12-månadersperioder sker en utplaning av kostnaderna på nivån drygt 104 miljarder kronor inklusive statlig ålderpensionsavgift.

Sakkunniga:
Rolf Lundgren 08-786 95 45, 070-553 17 37
Bertil Thorslund 08-786 98 10, 073-022 20 95

Presskontakt: 08-786 98 88
Robin Lapidus, 08-786 97 21, 070-211 97 21
Carina Larsson, 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se