Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Små förändringar i arbetslöshetskassornas medlemsantal

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 11:04 CEST

Den senaste inrapporteringen av medlemsuppgifter från arbetslöshetskassorna visar på svårigheter att dra slutsatser om medlemsutvecklingen. Uppgifterna tyder på förseningar i registrering av nya medlemmar. För maj 2009 rapporterar arbetslöshetskassorna att de totalt har något färre än 3 334 000 medlemmar, vilket skulle vara en minskning med 2 800 medlemmar sedan slutet av april. Denna förändring bör dock tolkas med en viss försiktighet då kassorna kan komma att revidera sina siffror vid nästa inrapportering.

Som vanligt har arbetslöshetskassorna även reviderat medlemsuppgifterna för tidigare månader. Uppgifterna för april 2009 har reviderats från tidigare inrapporterat 3 334 000 till 3 336 500 medlemmar. Revideringen innebär att antalet medlemmar inte har minskat med 1 000 medlemmar som kassorna tidigare rapporterat till IAF utan har ökat med 500 medlemmar under april i år.


De tre kassor som har ökat mest i antalet medlemmar under maj 2009 är Akademikernas (1 183 medlemmar), Småföretagarnas (423 medlemmar) samt Unionens arbetslöshetskassa (335 medlemmar). De tre kassor som har störst minskning av medlemmar är IF metalls (1 802 medlemmar), Kommunalarbetarnas (973 medlemmar) samt Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa (581 medlemmar).

Till statistiken (Excel-fil)