Norrköpings kommun

Små förändringar i kunskapsresultat i Öppna jämförelser för grundskolan 2016

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 10:23 CET

Sveriges kommuner och landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser har släppts. Norrköpings grundskola har försämrad placering trots små förändringar i kunskapsresultat för årskurs 9.

SKL gör jämförelser mellan skolorna i landets alla kommuner. I dag har den andra rapporten för år 2016 offentliggjorts. Jämförelsen baseras på resultat för årskurs 9 läsåret 2015/2016.

– Vi är inte nöjda med att resultaten för Norrköping är oförändrade. Målsättningen är mycket tydlig avseende ambitionen att öka andelen som är behöriga till gymnasiet, säger Mats Olsson, utbildningsdirektör, Norrköpings kommun.

Det samlade resultatet för alla grundskolor i Norrköpings kommun är i stort sett oförändrat jämfört med förra läsåret, men lägre än i jämförbara kommuner*. Enligt SKL:s beräkningar presterar Norrköping som förväntat utifrån sina förutsättningar, baserat på bland annat föräldrars utbildningsnivå och andelen nyinvandrade elever. Norrköping har dubbelt så hög andel nyinvandrade elever som jämförbara kommuner.

Det som granskats är meritvärde, andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan.

I jämförelse med andra kommuner har Norrköpings grundskolor fallit i ranking.Det sammanvägda resultatet visar att kommunen gått från plats 180 till 194 av 290. Norrköping totalt placerar sig inom de 50 procent som utgör mitten av rankingen. De kommunala skolornas ranking har försämrats från plats 207 till 224 och är bland de 25 procent som placerar sig lägst.

Rapporten följer som länk.

Upplysningar
Mats Olsson
Titel: Utbildningsdirektör Norrköpings kommun
Telefon: 011-15 22 23 eller 073-020 17 20

Olle Johansson (S)
Titel: ordförande barn- och ungdomsnämnden
Telefon: 011-15 79 95 eller 073-020 29 98

* Örebro, Västerås, Jönköping och Helsingborg
________________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!