Norrköpings kommun

Små förändringar i Öppna jämförelser för grundskolan 2016

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 09:56 CEST

Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport Öppna jämförelser för grundskolan har släppts. För Norrköping handlar det om mindre förändringar med såväl negativa som positiva delar. Andelen behöriga lärare har exempelvis ökat och mattesatsningen för yngre åldrar tycks ha haft effekt.

Varje år gör SKL jämförelser mellan skolorna i landets alla kommuner. I dag har rapporten för 2016, baserat på resultat från läsåret 2014/2015 offentliggjorts. Resultatet visar på en stabilisering för Norrköpings kommun, som tidigare år har haft en nedgång. I det sammanvägda resultatet ökar kommunen i rankingplacering från plats 208 till 180 av 290. Förändringarna är dock mindre och relativa i förhållande till övriga kommuners resultat.

Lyckad satsning på matematik
Norrköpings kommun har under några år lagt extra fokus på matematikundervisningen, särskilt i de yngre årskurserna. Det är en satsning som ser ut att ha gett viss framgång. Resultatet för ämnesprov i matematik för årkurs 3 har förbättrats. Förhoppningsvis ger satsningen fortsatt positiv effekt i kommande mätningar. I årskurs 6 har betygsresultatet i matematik förbättrats något, från 85 till 87 procent godkända. I årskurs 9 blev dock resultatet lite sämre än vid förra årets mätning, från 87 till 86 procent godkända elever.

– Det förbättrade matteresultatet för årskurs 3 är glädjande och en prestation vi bör förvalta framåt, liksom andra positiva förändringar som skett inom kommunens skolor. Dessvärre ser vi också försämringar på en del områden och där måste vi arbeta för att få bättre resultat i kommande jämförelser, säger utbildningsdirektör Mats Olsson.

Meritvärdet har förbättrats, men ligger ändå lägre än jämförbara kommuners. Norrköping placerar sig inom de 50 procent som utgör mitten av rankingen. Enligt SKL:s beräkningar presterar kommunen som förväntat utifrån sina förutsättningar, baserade på bland annat föräldrars utbildningsnivå och andelen nyanlända elever.

Fler behöriga lärare
Andelen lärare med högskoleexamen har ökat i Norrköpings kommun och ligger på 88 procent, vilket är bättre än flera jämförbara kommuner. Antalet elever per lärare ligger kvar på 12 stycken, som också är genomsnittet för landet.

– De öppna jämförelserna ger Norrköpings kommun en bra möjlighet att jämföra oss med liknande kommuner. Där kan vi se att vi ligger förhållandevis jämsides resultatmässigt med exempelvis Örebro, Västerås och Jönköping, säger ordförande i barn- och ungdomsnämnden Olle Johansson (S).

Länk till Öppna jämförelser:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-grundskola-2016.html

Upplysningar
Mats Olsson
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 011-15 22 23 eller 073-020 17 20

Olle Johansson (S)
Titel: ordförande barn- och ungdomsnämnden
Telefon: 011-15 79 95 eller 073-020 29 98
______________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 011-15 18 81

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!