Chria Handelsbolag

Små företag behöver strategiskt personalarbete!

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 06:30 CEST

Mindre företag och organisationer saknar ofta kompetens för strategiskt HR-arbete. En rundringning till företag i Umeå med 20-100 anställda har visat att personalarbetet är kraftigt eftersatt i de flesta fall. I Umeå startas nu ett företag som ska hjälpa små och medelstora företag att komma tillrätta med de grundläggande strukturerna för att hantera de stora strategiska HR-frågorna: Kommunikation, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och Ledarskap.

Chria är ett nystartat konsultföretag som specialiserar sig på breda, flexibla lösningar för att skräddarsy handlingsplaner och åtgärder utefter varje enskilt företags behov och specifika problembild. Mindre företag och organisationer behöver inte i första hand stora, dyra HR-system. Det räcker med enkla, användarvänliga verkyg anpassade för att ta tillvara de metoder som redan fungerar och införa förbättringar där detta behövs. Med ett väl fungerade personalarbete omdisponeras den tid och de resurser som idag används till att lösa problem och konflikter, till att istället förebygga dessa och skapa ett bättre arbetsklimat, mer delaktig personal och bättre lönsamhet.

Att satsa på strategiskt personalarbete är att tänka lite mer långsiktigt, vad gäller att vårda och utveckla de resurser som utgörs av företagets medarbetare och chefer.

Läs mer om Chrias syn på strategiskt personalarbete: www.chria.se eller kontakta oss på info@chria.se

Cecilia Jurell & Torbjörn Forsberg