Ricoh Sverige AB

Små och medelstora företag digitaliserar snabbare än större organisationer

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 10:01 CET

Ricoh, Stockholm 12 december 2013 – Företag i Europa med färre än 500 anställda är mycket snabbare än större organisationer på att fullfölja sin digitalisering. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Ricoh Europe. Nästan två tredjedelar av de mindre företagen (64 procent) har som mål att digitalisera resterande fysiska papperskopior inom tre år, jämfört med knappt hälften (46 procent) av de större organisationerna. Dessutom uppger 78 procent av företagsledarna för de mindre företagen jämfört med 69 procent av beslutsfattarna i större organisationer att deras anställda kan arbeta med dokument skapade på vilken mobil arbetsenhet som helst.

Digitaliseringen gör att företagen blir mobilare och mer produktiva. Det blir lättare för medarbetarna att dela kunskap med varandra och de kan vara mer lyhörda för vad kunderna önskar. Men undersökningen visar också på en risk. De mindre företagens medarbetare är mer benägna (62 procent) än större organisationers anställda (55 procent) att använda egna enheter för att lagra information. Det kan hindra effektiv informationsdelning och även leda till att viktig information försvinner. Medarbetare kan till exempel lämna företaget utan att returnera informationen. För att förhindra det krävs fler välinformerade, pålitliga och kompetenta så kallade iWorkers som dygnet runt har tillgång till den information de behöver för att hantera både verksamhetens och kundernas behov. Undersökningen visar att 30 procent av företagsledarna förväntar sig att majoriteten av deras medarbetare kommer att vara iWorkers år 2018. Men vägen dit är fortfarande lång.

Undersökningen visar också att företagsledare i dag anser att tillgänglighet till dokument och andra viktiga informationssystem från mobila enheter är det mest avgörande för effektiv informationsdelning. Utan tillgänglighet begränsas verksamheten. Även om företagsledarna tror att deras verksamheter kommer att vara helt digitaliserade om tre år visar undersökningen att många affärskritiska processer och dokumentflöden fortfarande måste ses över och optimeras för att stödja verksamhetens och medarbetarnas behov i framtiden.

För att marknaden för företag med färre än 500 anställda ska kunna fortsätta att digitaliseras effektivt måste företagen se över och optimera befintlig teknik, processer och arbetssätt. Alla företagsledare valde optimering av affärskritiska processer som den absolut viktigaste teknikdrivna åtgärden som påverkar affärstillväxten.

Dessutom måste de kulturella hinder som står i vägen för informationshantering undanröjas. Likt de större organisationerna brottas även mindre företag med att etablera en ny informationsdelningskultur. Fler än hälften av företagsledarna i de mindre företagen (55 procent) och 53 procent av beslutsfattarna i större organisationer uppger att de inte har någon delningskultur.
 
– För visionära företag är möjligheterna stora. Genom att digitalisera affärskritiska dokument och optimera sina processer får de snabb tillgång till information och produktiviteten blir högre. Företagen blir mer mobila, mer lyhörda för kundernas behov och får möjlighet att öka medarbetarnas kunskapsdelning. När dessa grundvalar har etablerats kan de skapa en informationsdelningskultur som attraherar iWorkers som i framtiden kan driva verksamheten framåt, säger David Mills, Chief Operating Officer, Ricoh Europe.

Mer information om teknikdrivna förändringar finns här.


För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice O’Donnell / Jack Gibson
Tel: +44 (0)20 7465 1107 / +44 (0)20 3033 3766
E-post: press@ricoh-europe.com 
www.ricoh-europe.com

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se 
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se