Invenire Market Intelligence

Små och medelstora företag som jobbar med hälsosamma livsmedel

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 11:06 CET

År 2006 satte Nordiska Innovationscentret (NICe) upp ett program som fokuserar sig på functional foods. Dess mål är att främja den nordiska livsmedelsindustrins innovationer och konkurrenskraft på den internationella marknaden. Programmet finansierar sex olika projekt och totalt är 85 organisationer involverade.

Ett av de finansierade projekten är SMEs commercializing healthy nutrition. Det dras av det Åbo-baserade företaget Invenire Market Intelligence (www.invenire.fi). I detta projekt koncentrerar vi oss på att samarbeta med små och medelstora företag som jobbar med hälsosam mat/nutrition. Med hälsosam nutrition menas så väl functional foods, hälsobefrämjande livsmedel, generellt hälsosam mat, kosttillskott, ingredienser och service och teknologi relaterade till framställningen av dessa.

SMEs commercialising healthy nutrition har tre mål:

1) Samla information om de små och medelstora företagens verksamhet och deras erfarenheter av att kommersialisera sina produkter. Med tiden har vi märkt att det ofta talas om dessa företag inom livsmedelsindustrin som en viktig resurs och källa för nya innovationer, men när det kommer till kritan vet man väldigt lite om dem. Vad är deras roll på marknaden? Hur klarar de sig och hur har de lyckats dra nytta av hälsotrenderna? Har de tillräckligt med tillgångar och resurser att utveckla och kommersialisera sina idéer och kan de på något sätt stödas bättre? Vår ambition är att komma med konkreta svar på dessa frågor!

2) Vi benchmarkar andra länder och jämför de nordiska functional foods klustren, centren och initiativen med dem. Finns det bra modeller för hur man kan bättre ta i beaktande utmaningarna inom kommersialisering och marknadsföring?

3) Analysera och kommunicera. Vi vill aktivera de nordiska företagen och få dem att aktivt delta i projektet. De som deltar kommer även att få feedback i form av sammanställda rapporter och analys. Vi hoppas att vårt projekt kan skapa kraft och tempo för företagen, ge exempel på lyckade kommersialiseringsprojekt, initiera nya idéer och samtidigt ge beslutsfattarna som är involverade i de olika functional foods centren och klustren en bättre insikt om vad små och medelstora företag behöver i sina kommersialiserings- och marknadsföringsaktiviteter.

Delta i vår survey!
Vårt tema för hela projektet är kommersialisering och marknadsföring. Som bäst samlar vi in information från alla de nordiska länderna om små och medelstora företag som är aktiva eller planerar att bli aktiva inom hälsosam nutrition. Till dessa företag kommer vi att sända ut en elektronisk survey i medlet av mars. Denna survey är en viktig del av hela projektet eftersom den är företagsrepresentanternas verktyg att ge feedback, berätta om sin verksamhet, utmaningar det stött på i kommersialiseringen, samt vad de anser att de borde få mera hjälp och stöd med. De företag som deltar i surveyn kommer att även själva få ta del i de sammanställda resultaten samt kommer att integreras i det nordiska nätverk vi är i färd att bygga upp i samband med detta projekt. Senare i vår kommer vi även att besöka, intervjua och profilera 20-30 nordiska företag som sedan blir caseföretag i vår slutgiltiga rapport i höst.

Ifall Ditt företag är litet eller medelstort och ni jobbar med hälsosam mat och Du är intresserad av att ta del i vårt projekt, vänligen kontakta Patricia Wiklund snarast möjligast. Email: patricia.wiklund@invenire.fi, telefon +358 40 8228848. Ni är varmt välkomna att delta!

Mera information finns att läsa på www.invenire.fi/nice och www.nordicinnovation.net/.