Entreprenörskapsforum

Små och medelstora företag ungdomars räddning

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 11:40 CEST

Hur råder vi bot på ungdomsarbetslösheten? Per Thulin, ekonomie doktor, Entreprenörskapsforum och KTH, visar i juli månads Thulins Tabeller att småföretagen är viktiga för ungdomars sysselsättning.

Juli månads analys grundar sig på statistik från SCB. Ungdomsarbetslösheten är utan tvekan ett av Sveriges absolut största problem. Enligt den officiella statistiken uppgick ungdomsarbetslösheten till 25 procent under första kvartalet i år – betydlig högre än hos våra grannländer Danmark, Finland och Norge. Även om man räknar bort dem som studerar på heltid är arbetslösheten fortfarande hög i den här ålderskategorin – ca 12 procent.

 - Små och medelstora företag är viktiga för sysselsättningen bland de yngre. En politik för små och medelstora företag kan därför ses som en politik för ökad sysselsättning och minskad ungdomsarbetslöshet, säger Per Thulin.

Hur ska då den höga ungdomsarbetslösheten bäst bekämpas och var ska satsningarna sättas in? För det första kan konstateras att utbildning förefaller vara en efterfrågad kvalitet hos potentiella arbetsgivare. För närvarande uppger flera företag att de har svårt att hitta rätt kvalificerad arbetskraft. Satsning på utbildning är därför en viktig komponent i en politik för att öka ungdomars anställningsbarhet och därigenom minska arbetslösheten inom åldersklassen.

För det andra kan konstateras att det i huvudsak är mindre företag som anställer yngre. Cirka fyra procent av samtliga anställda i företag med 1-9 anställda utgörs av individer mellan 15 och 19 år. Det är en nästan dubbelt så stor andel som för de största företagen. Även ålderklassen 20-24 år är betydligt mer representerad bland de minsta företagen jämfört med största. De största företagen å sin sida har en relativt sett större andel anställda i ålderskohorterna 40-59 år.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se.

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se