Länsstyrelsen i Östergötlands län

Småföretagande i fokus när Nuteks generaldirektör besökte Östergötland

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:12 CET

Småföretagande på landsbygden och nya affärsmöjligheter var frågor som stod i fokus under Nuteks generaldirektörs besök i Östergötland. Besöket inleddes i Valdemarsvik och avslutades i Linköping.

Nuteks generaldirektör Sune Halvarsson fick under ett antal företagsbesök se hur villkoren för ett företag på landsbygden har förändrats i en globaliserad marknad. På förmiddagen fick generaldirektören en presentation av Gripband AB i Gusum och Saw Service i Västra Tryserum.

– Det känns roligt att kunna visa upp Valdemarsvik, en kommun med stor entreprenörsanda, säger landshövding Björn Eriksson. Ett än mer aktivt samarbete mellan statens centrala aktör Nutek och Länsstyrelsen bör kunna göra myllret av spännande småföretag ännu större.

En annan viktig fråga som togs upp var samarbetet inför den kommande strukturfondsperioden.

– Vi vill visa upp resultatet av Länsstyrelsens arbete med Mål 2 och hur det kan överföras till de nya strukturfonderna, säger länsråd Magnus Holgersson. Det känns viktigt för oss att även Nutek aktivt arbetar för att småkommuner prioriteras i det kommande arbetet.

Eftermiddagen tillbringades på Tolefors gård utanför Linköping, där även representanter från Ageratec AB deltog. Här diskuterades bland annat landsbygdsutveckling och den pågående energiomställningen.

– Under de kommande åren görs en stor satsning på energiomställning i Östergötland, säger länsråd Magnus Holgersson. En viktig fråga att utreda är vilka affärsmöjligheter omställningen skulle kunna ge småföretagare på landsbygden.

Frågor om samarbetet mellan Nutek och Östergötland i det regionala utvecklingsarbetet togs också upp, både vad gäller landsbygdsprogrammet och storstadsprojektet. Nutek satsar för närvarande ca 7 miljoner kronor på att utveckla 4:e storstadsregionen.

– Nutek har redan tidigare uttryckt en önskan om att länsstyrelsen ska engagera sig djupare i storstadsprojektet, säger landshövding Björn Eriksson. Det är glädjande att se att Nutek vill bygga på Länsstyrelsens roll.

Frågor kring produktutveckling och kvinnors företagande togs också upp. Nutek har i dagarna beviljat 2,4 miljoner kronor till Länsstyrelsens arbete med kvinnors företagande.